ព័ត៌មានសង្គម វប្បធម៌ អប់រំ

​តែង​តែង​ព្រះ​បញ្ញា​មុនី​ញាណ​ហាក់​សៀង​ហៃ​ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​

​ភ្នំពេញ​៖ នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​បានចេញ​សេចក្តីសម្រេច​តែងតាំង ព្រះ​បញ្ញា​មុនី​ញាណ​ហាក់​សៀង​ហៃ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ពុទ្ធសាសនា​ដើម្បី​អប់រំ​នៃ​កម្ពុជា​និង​ជា​រាជាគណៈ​ថ្នាក់​កិត្តិយស​ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​៕​ស្កា​យ​ញូ​

​ ​ខាងក្រោម​នេះ ជា​សេចក្តីសម្រេច​តែង​តាំងរបស់​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា​៖​

rsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *