ព័ត៌មានសង្គម សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ

កំពង់ឆ្នាំង៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១បានចុះផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យលេខៈ៩៨ អនក្រ.បកស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេនិងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ន្វវទំហំផ្ទៃដីបឹងធម្មជាតិចំណីមាត់អាង ទន្លេ បឹង ស្ទឹង អូរ ប្រឡាយបួរនៅស្រុកកំពង់លែង។

លោក សំចាន់ថនអភិបាលស្រុកកំពង់លែង បានឡើងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុករួចមកអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោក សាន់ យូអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត បានលើកឡើងថា៖ការគ្រប់គ្រងនេះមានគោលដៅកំណត់ពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំ។

ក្នុងនោះអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឌ្បដោយ៖វិចិត្រអាងទន្លេ ទន្លេរង ទឹកលើដីជម្រាល ទឹកនៅក្រោមដី និងល្អាងទឹកក្រោមដីសុទ្ធតែជារបស់រដ្ឋ៕វិចិត្រ

rsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *