ពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ថ្វាយបង្គំចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំទឹកភ្លៀង

ភ្នំពេញ៖យោងតាមការចុះផ្សាយពី សារព័ត៌មានអារ៉ាប់នាថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤នេះបានឱ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ និងថ្នាក់ដឹកនាំ នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានចូលរួមសាឡាត(ថ្វាយបង្គំ)ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដើម្បីសុំឱ្យមានទឹកភ្លៀង តបតាមការអំពាវនាវរបស់ ស្តេចសាល់ម៉ាន។ពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ និងថ្នាក់ដឹកនាំ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលរួម សឡាតសុំទឹកភ្លៀង Istisqa នៅតាមវិហារជាច្រើនក្នុងប្រទេស នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។គួរឱ្យដឹងផងដែរថា តបតាមការអំពាវនាវរបស់ស្តេច សាល់ម៉ានគ្រប់វិហារទាំងអស់ទូទាំង ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានធ្វើពិធីសាឡាតដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដូចដែលមាន ចែងក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម ហើយស្របតាមគំរូនៃព្យាការី មហាំម៉ាត់នៅពេលមានករណីជួបគ្រោះរាំងស្ងួត និងខ្វះទឹកភ្លៀង៕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *